7 Ağustos 2009 Cuma

Oluşturmacı öğrenme

Oluşturmacı öğrenme, bir öğrenme konusuyla ilişkili problem çözme, kritik düşünme ve öğrencilerin aktif katılımı üzerine temellenmiştir. Öğrenciler önceki bilgi ve yaşantıları üzerine yeni bir durumu uygulayarak yeni bir anlama düzeyi oluşturmak için, yeni bilgi ile önceden var olan zihinsel oluşumlarını birleştirirler. Bu yaklaşımda bilginin öğretmen tarafından asimile edilmesinden ziyade öğrencinin yeni bilgi inşa etmes: önemlidir. Öğrenciler bir olayı ya da kavramı kendi kendilerine keşfettiklerinde daha çok heyecan duyduklarından bilgiyi daha iyi hazmederler ve farklı yollardan kullanırlar (Tapscott 1999). Oluşturmacılığa göre öğrenme, bir yorumlama sürecidir. Her öğrenci bir öğretmen gibi bilgiyi farklı kaynaklardan alır ve anlamak için yeniden inşa eder (Roth 1994). Bu teorinin öğretim tasarımı ile ilgili doğurgularına gelince, öğrenme performans temelli olarak yapılır. Değerlendirmede performans esastır. Geleneksel kağıt- kalem testlerine alternatif aktifliği içeren değerlendirmeler yapılmalıdır. Diğer grup üyeleri, araştırma kaynakları ya da mevcut yaşantılardan alternatif sunumlar ile öğrenci halihazırdaki bilgilerini kullanarak yeni uygulamalarla bir problemi anlar. Sımf için doğurgularına gelince öğretmen bir rehber ya da bir koç gibi hareket e-der. Copley'e göre , oluşturmacılık rehber (yol gösterici) bir öğretmen gerektirir. Öğretmenin temel fonksiyonu öğrencilerin aktif katılımı için yardımcı olmak ve önceki bilgileri ile anlamlı bağlar kurmasını sağlamaktır (Copley 1992:681). Öğretmen öğrenciye rehberlik eder, cesaret verir ve öğrenciyi kritik düşünmeye teşvik eder, öğrenme sürecinde analiz, sentez yapmaya yönlendirir. Oluşturmacı yaklaşım için pek çok yol belirlenmiştir. Bunlardan en yaygın olan 4'ü aşağıda belirtilmiştir. Bilgi süreçleri,

Radical Oluşturmacılık, Sosyal Oluşturmacılık ve İnteraktif Oluşturmacılıktır (Henriques 1997). Bu dört yaklaşımda da öğrencinin artan kontrolü ve azalan öğretmen yapısı temellenmiştir. Bilgi süreçlerinde, öğrenciler öğretmenden ve yaşadıkları işlemlerden öğrenirler. Yeni bilgi, önceki kavramsal anlamalar üzerine inşa edilir. Burada önemli olan öğrencilerin belirlenen hedefi anlamalarıdır. Öğretmen konu hakkında ön bilgiyi harekete geçirir ve öğrenciler uygulama yaparlar. Radikal oluşturmacılıkta sınıfta bir öğrenci sayısız benzersiz yaşantılar geçirebilir. Öğrencinin kendi kültürü ve sosyal geçmişine göre yaşantıları o-luşur. Her öğrenci olayları kendi anlamasına göre yorumlar ve öğrenci kendi kişisel bilgisinin yaratıcısı olarak aktiftir (Phillips 1995).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder