8 Ağustos 2009 Cumartesi

Öğretmenlerin Eğitimsel İnançları

Öğretmenlerin eğitimsel inançları ile teknolojiyi kullanmaları arasın­da güçlü bir ilişki vardır. 1990'lara kadar yapılan pek çok araştırma, tek­nolojiyi kullanmanın öğretmenlerin inançları ve uygulamalarını nasıl et­kilediğine ilişkindir. Son zamanlarda ise araştırmalar, öğretmenlerin i-nançlarının teknolojinin üzerindeki rolünü açıklamaya dönüktür.
Araştırmalara göre, öğretmenlerin eğitimsel inançları ve uygulama­ları onların teknolojiyi kullanıp kullanmamalarını büyük oranda belirler. Bazıları teknolojiyi kullanmanın mevcut uygulamaları değiştireceğini bildiği için istemezler ve destek arttıkça, aktif öğrenme de artacaktır. Bu anlamda ülkemizdeki yeni MEB programları bu yaklaşıma göre oluşturulmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder