8 Ağustos 2009 Cumartesi

Öğretmen Yetiştirme

Ülkemizde öğretmen yetiştirme tarihsel süreç içerisinde her zaman önem verilen bir konu olmuştur. Geçmişte çok farklı uygulamalar ol­makla beraber 1990'lı yılların başından beri öğretmenler fakültelerde ye­tişmektedir. 1995 sonrasında öğretmen yetiştirme alanında yeniden yapı­lanma gündeme gelmiş ve fakültelerin programları standartlaştırılmaya çalışılmıştır. Seçmeli dersler haricinde genelde tüm Türkiye'de ortak program uygulanmaktadır. Bu anlamda Bilgisayar dersleri ve öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersleri tüm fakültelerde uygulan­maktadır.

Yetişen öğretmen adaylarının çağı yakalayarak gereken deği­şime uyum sağlayabilecek nitelikleri olmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder