7 Ağustos 2009 Cuma

Öğretmen Yetiştirme ve Oluşturmacılık

• Öğrenci yerine öğretmen adayı gözüyle bakma,
• Ezbere öğrenme yerine anlayarak öğrenme,
• Beyin temelli öğrenme,
• Yaparak ve yaşayarak öğrenme,
• Yaratıcılık ve eleştirel düşünme,
• Araştırma ve teknolojiyi kullanma,
• Çok yönlü materyal ve aktivite kullanma,
• Öğretim üyesi yönlendirici ve ortak öğrenen olmalı,
• Değerlendirme daha çok sürece dayalı olmalı, niteliksel yollar kullanılmalıdır.
.^"Unutmamalıyız ki öğretmenler her zaman vazgeçilmezdir. Onların yetişmesini tesadüflere, geleneksel yollara sıkı sıkıya bağlı kalarak nite¬likli sağlayamayız."
• "Öğrenme yolları ve kaynaklar hızla değişmiştir. Her şeyden ön¬ce kendimizi yetiştirmeliyiz.
•> *Öğretim elemanı yeni kaynakları bol kullanarak ve kullandıra¬rak öğretmen adayları ile birlikte ortak öğrenen olabilmelidir.
• *Öğretmen adaylarının ön bilgileri harekete geçirilmelidir. Öğre¬ticilik değil, rehberlik yapılmalıdır.
• *Kişisel ve sosyal yaşantı ile bilgi oluşumu için bol miktarda uy¬gulama yapma fırsatı verilmelidir.
• "Öğrenmede temel sorumluluğun öğrenenin kendisinde olduğu bilinci öğretmen adayına verilmelidir.
Türkiye'de Yeni Program Anlayışı
Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni programların oluştu¬rulması söz konusudur. Şu an ilköğretimde başlayan değişimin bütün eğitim kademelerine uygulanması düşünülmektedir. Bu program anlayışı oluşturmacılık ya da yapılandırmacılık gibi değişik kavramlarla aru-
. ukarıda açıklanan "constructivism"dir. Bu anlamda program:
• Öğretmen ya da konu merkezli değil, öğrenen merkezlidir; öğ¬renenin bakış açısını yansıtmaktadır. Davranışçı programdan oluşturmacı bir yaklaşıma geçilmiştir.
• Programda temalar, kazanımlar, etkinlikler, alternatif ölçme ve değerlendirmeler yer almaktadır. Bunun yanında ara disiplinler, beceriler ve değerler vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder