7 Ağustos 2009 Cuma

Öğretim Teknolojisi

Eğitim teknolojisi alanıyla ilgili yayınlarda genellikle "eğitil teknolojisi" ve "öğretim teknolojisi" kavramları birbirinin yerin kullanılmaktadır. Öğretim teknolojisi terimini tercih edenler iki tema noktayı vurgularlar. Birinci nokta, "öğretim" teriminin teknolojinin işleviı tanımlamak için daha uygun olduğu düşüncesidir. İkinci nokta, eğitir teknolojisinin çoğunlukla bir okul veya eğitim ortamını belirttiği içi "öğretim" teriminin daha uygun olduğu düşüncesidir. Öğretim teknoloji.-ve eğitim teknolojisi kavramlarının birbirinden farklı olduğunu savuna Alkan da, bu iki kavram arasındaki farkı şu şekilde açıklamaktadır:"Öğretim teknolojisi", "öğretim"in, eğitimin bir alt kavramı olduğ anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerin dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terimdir. Örneğin, fa öğretimi teknolojisi", "dil öğretimi teknolojisi", "biyoloji öğretimi teknolojisi gibi. Bu terim, ilgili disiplin alanlarına özgü olarak etkili öğrenm düzenlemeleri oluşturmak üzere amaçlı ve kontrollü durumlarda insan gücü v insan gücü dışı kaynakları birlikte ise koşarak belirli özel hedefle doğrultusunda öğrenme-öğretme süreçleri tasarımlama, işe koşma değerlendirme ve geliştirme eylemlerinin bütününü içeren sistematik bi yaklaşımı ifade etmektedir.

"Eğitim teknolojisi" ise.... "insanın öğrenmesi" olgusunun tüm yönlerin içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmem üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç gereçleri, düzenlemeleri vb. ) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir. Diğer bir deyişle "Eğitin teknolojisi" terimi, öğretme-öğrenme süreçleri ile ilgili özgün bir disiplin vurgularken, "öğretim teknolojisi" terimi ise bir konunun öğretimi ile ilgil öğrenmenin kılavuzlanması etkinliğini ifade etmektedir. "

Her ne kadar öğretim teknolojisinin ilkeleri ve işlevleri teorik temeli olsa da uygulamayla ilgili bir alan gibi görülebilir. Öğretim teknolojisi alan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder