7 Ağustos 2009 Cuma

ÖĞRETİM TASARIM VE TEKNOLOJİSİ SİSTEMİ

Öğretim tasarım ve teknolojisine sistematik açıdan bakmak gerekir. Bu anlamda bakıldığında sistemde yer alan öğeler ve bunların aşamalı bir şekilde oluşturulması sağlanmalıdır.

Sistemde yer alan en temel öge öğrenendir. Öğrenenden başlayarak, hedefler ve kazanımlar, yöntem ve teknikler, medya ve materyaller, ders etkinlikleri, değerlendirme ve geliştirme aşamaları öğretim tasarım ve teknolojisi sistemi olarak ele alınabilir. Bunların planlanması çok önem¬lidir. Heinich ve Diğ. (2002: 54) ASSURE Modelini ortaya koymuşlardır. Aşağıda bu öğeler yer almaktadır:
ASSURE MODELİ (Öğretimde medya ve teknolojinin sistematik kullanımı)
Öğrenenlerin analizi (Analyze. Learners) Hedefleri belirleme (State objectives)
Yöntem, medya ve materyallerin seçimi (Select methods, media, and materials)
Medya ve materyallerin kullanılması (Utilize Media and materials) Öğrenci katılımını sağlama (Require Learner participation) Değerlendirme ve revizyon (Evaluate and Revise)
Bu model temel alınarak öğretim tasarım ve teknolojisi sisteminin oluşturulması açıklanacaktır. Her bir öge tek tek verilmektedir. Bu öğeler açıklanırken Heinich ve Diğ. (2004: 54-80) yazdıkları Instructional Media and Technologies for Learning kitabından faydalanılmıştır.

Öğretim Tasarım

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder