8 Ağustos 2009 Cumartesi

Öğrenme Stilleri ve Çeşitleri

Kişisel öğrenme stilleri öğrenme kabiliyetini etkileyebilir. Öğrenciler farklı öğrenme stillerine sahiptir. Öğrenciler çoklu zeka kuramında ol­duğu gibi farklı guruplarda bulundukları için onların ilerlemelerinde farklı ölçütler belirlenmeli ve farklı hedefler olmalıdır. Çoklu zeka ku­ramı öğrencilerin farklı öğrenme stillerine sahip olduklarının göstergesi­dir. Aşağıda çoklu zeka kuramı kısaca açıklanmaktadır:

Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler üzerinde bilişsel deneyler ve nöro-fiziksel araştırmalar yapan Gardner'in (1983) teorisine göre zeka, sadece bilişsel değil aynı zamanda güdüsel ve duygusal faktörlerden et­kilenir. Örneğin, bir öğrencinin matematik dersinden başarısız olması, bazen utangaçlık veya rekabet duygularının olumsuz etkilerinden kay­naklanabilir. Ayrıca_Gardner, zekanın kültürel ve sosyal bir dizi değiş­kenin olumlu yada olumsuz etkisiyle farklı yönlerde gelişebileceği görü­şündedir (Aydın 1999: 225).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder