9 Ağustos 2009 Pazar

Kişilik Testleri


Bireyi diğer bireylerden ayırt eden, kendine özgü karakteristik özelliklerin tümü, onun kişilik özelliklerini oluşturur. Buna göre bireyin fiziksel yapısı, yetenekleri, ilgileri, arayışları, özlemleri, benlik algısı, savunma mekanizmaları, yaşama amacı, kaygıları, alışkanlıkları, yaşama güdüsü gibi birçok değişken, kişiliğin göstergeleridir.


Kolayca anlaşılacağı gibi, bireyin hayata yüklediği anlamdan kendini algılama ve yansıtma biçimine, duygusal ve düşünsel yapısına dek bir dizi alt boyuttan oluşan kişilik boyutlarının dışardan gözlenmesi ve ölçülmesi oldukça zordur. Başlıca kişilik testleri, yetenek, başarı, performans ve tutumlar gibi alanların dışında kalan kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda kişilik testleri dört kategoriye ayrılır: Bunlar;
  1. Görüşme ve dereceleme ölçekleri
  2. İlgi testleri
  3. Kişilik anketleri
  4. Projektif testler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder