7 Ağustos 2009 Cuma

Hedefler ve Kazanımlar

Öğrenciye dönük olmalı

Örnek Hedef: Oluşturmacılık kavramım anlayabilme Davranışı: Oluşturmacı bir ortama örnek verme Oluşturmacı ortamın nasıl olacağını gerekçeleriyle söyleme Kazanımlar: Oluşturmacı sımf süreçlerini tasarlar Oluşturmacı bir ders planı oluşturur. Oluşturmacı bir değerlendirme yapar.

Öğrenme- Öğretme Süreçleri
Çoklu zeka kuramına dayalı etkinlikler her ders için olmalı (dramalar, resimler, grafikler, kompozisyonlar, deneyler, gözlemler, gö¬rüşmeler, röportajlar, paneller, işbirlikli öğrenme ve grup çalışmaları, teknolojiyi kullanma, çok yönlü materyaller) ve okul-fakülte iç içe ağır¬lıklı süreçler olmalıdır. İlköğretime öğretmen yetiştirmede oluşturmacı¬lık rahatlıkla uygulanabilir. Bunun nedeni, oluşturmacı programlar için gerekli ön öğrenmelere ve yaşantılara öğretmen adaylarının sahip olma¬sıdır (İlk, orta ve lise yıllarındaki eğitimlerinden, çevreden, kitle iletişim araçlarından vb.).
Etkinlik ve Değerlendirme Yolları (Niteliksel)

• Kavram haritaları, bulmacalar, yap- boz hazırlama
• Portfolyolar: Bir ders ya da ünite ile ilgili her türlü öğrenci çalışmasının yer aldığı dosyalar,
• Gözlem kayıtları,
• Görüşmeler,
• Araştırma ve Projeler
• Kompozisyonlar (Essays),
• Deneyler., vb.
• Bunun yanında niceliksel dediğimiz kağıt-kalem testleri de ku¬ralları bilinerek kullanılmalı ancak öğretmen yetiştirmede bu ölçme yolları ile değerlendirmenin yetersiz olduğu bilincinden hareketle yukarıdaki niteliksel yollarda kullanılmalıdır. Sürece dayalı değerlendirme vardır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder