9 Ağustos 2009 Pazar

Görüşme ve dereceleme ölçekleri

Görüşme, kişiliği tanımlama ve değerlendirme amacıyla kullanılan başlıca tekniklerden biridir. İşve danışma görüşmesi olarak iki alt gruba ayrılır. İş görüşmeleri genellikle bir işin nitelikleriyle, bireyin kişisel özellikleri arasında ilişkinin derecesini belirlemeye yöneliktir. Danışma görüşmeleri ise, kişiyi tanıma ve değerlendirme amacıyla, klinik psikologlar tarafından kullanılan bir tekniktir.


Bu görüşmelerde klinikçi, danışanı yaşantıları üzerinde konuşturarak, onun duygu, düşünce ve tutumları hakkında bilgi edinmeye çalışır. Bu süreçte danışılan, danışanın olayları algılama, yorumlama, yaşama ve yansıtma boyutları üzerinde odaklanarak, o kişinin dünyasının olabildiğince geniş bir ranjını örneklemeye çalışır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder