8 Ağustos 2009 Cumartesi

Giriş Yeterlilikleri

Öğrenen kitlesinin daha önce ne bildiği analiz edilerek uygun metot, materyaller ve ortamlar seçilebilir. Ön bilgileri, yetenekleri, öğrencilerin eğitimden maksimum faydayı sağlamak süreç içersinde kontrol edilmeli

Değişiklikler tamamlanmalıdır. Bunun için, öğrencilerin ön bilgileri, gi­riş yeterliklerini ölçen testler, görüşmeler, gözlem, veri toplama vb. yapı­labilir. Öğrencilerin dersteki başarıları için giriş yeterliklerindeki eksik­likler tamamlanmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder