13 Ağustos 2009 Perşembe

Gelişim Kritik Dönemleri

Gelişim, biyo-fizyolojik ve sosyo-psikolojik süreçlerin karşılıklı olarak etkileşiminin ürünüdür. Buna göre bireyin belli bir yaşantı deneyimini edi¬nebilmesi için belli bir yeterlik düzeyine ulaşması gerekmektedir. Burada belirleyici etken, zamandır. Gelişim sürecinde bireyler göreli olarak farklı özellikler göstermekle birlikte, zaman değişkenine göre, belli yaş grupların¬da ortak kişilik özellikleri de bulunmaktadır. Örneğin bireyin bilişsel, dil ya da ahlâkî gelişiminin kalıtsal ve çevresel değişkenlere göre, bir ölçüde farklı olması doğaldır. Ancak kategorik olarak, normal koşullarda her bireyin yaş değişkenine göre, belli bir gelişme evresine ulaştığı kabul edilmektedir.

Geilişimin kritik dönemi olarak tanımlanan bu evrelerde, bireyler belli öğrenme yaşantılarına, bir önceki evreye oranla daha uygun ve hazır konumda bulu¬nurlar. Öğrenme yaşantılarının desenlenmesi ve standardize edilmiş prog¬ramların hazırlanması, gelişimin kritik dönemleri kavramı ile ilişkilidir. Bu nedenle öğretmenler ve anne babalar çocukların eğitiminde her kritik dö¬nemin özelliklerine uygun bir öğretme-öğrenme stratejisi benimsemelidir. Örneğin kas ve kemik gelişiminin yanı sıra, zihinsel açıdan belli bir gelişmiş¬lik düzeyine ulaşamayan çocuğun yürümeyi öğrenemeyeceği bilinmelidir. Aynı şekilde, zihinsel ve sosyal gelişim açısından belli yoksunluklar içinde bulunan çocukların, öğrenmede bazı güçlüklerle karşılaşabilecekleri gözden uzak tutulmamalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder