8 Ağustos 2009 Cumartesi

Eğitimde Bilgisayar Kullanma, Bilgisayar Destekli Eğitim

Bilgisayarlar son zamanlarda tüm dünyada her alanda kullanıkai tadır. İnsan yaşantısına çok hızlı ve güçlü bir şekilde girmiştir. 1940TaJ ortalarmda ilk bilgisayar bulunmuştur ve bugün her türlü faaliyetKİ nemli bir araçtır. Toplumda sosyal ve ekonomik diğer alanlarla yakma kileşimde olduğundan eğitim alanında da son zamanlarda bilgisaJ baskın olan bir araç haline gelmiştir.

Okulların bilgisayara geçişi olmamıştır. Bunun nedeni daha önce de bahsedildiği gibi bazı menlerin değişmeye karşı çıkması, bazılarının da kendi uzmanlı" yerine geçmesi endişelerinden kaynaklanmaktadır. Bütün kuşku ve çıkmalara rağmen bilgisayarın kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. Bunr önemli nedeni öğrenmeyi sağlamada anlamlı bir etkisinin olması ve renci ihtiyaçlarmı çok yönlü karşılayabilmesidir. Ayrıca, bilgisayarın alanda günlük yaşamm bir parçası haline gelmesi ve bu yüzden öğretmen ve gerekse öğrenciler için lüks olmayan bir ihtiyaç olması


Bilgisayar Destekli Eğitim (Computter Assisted Instruction : bilgisayarın bir öğretme makinesi olarak kullanılmasını i (http://www.meb.gov.tr/belirligunler/internet/bt/bilgisayar_destekli egitim.htm). Öğretilecek ünite öğrenciye bilgisayar yoluyla sunulur öğrenci öğretim sunusu ile uğraştıkça öğrenme meydana gelir.
Bilgisayarın eğitimde kullanılma gereksinimi eğitim sisteminin derecede artması, öğrenci sayısının hızla çoğalması; bilgi miktarmm ması ve içeriğin karmaşıklaşması, öğretmen yetersizliği ve bireysel liyet ve farklılıkların önem kazanması gibi nedenlerden doğmaktadır, uygulamanm amacı sadece öğretme - öğrenme sürecinin otomatik! rilmesi değildir. Öğretme - öğrenme süreçlerinde etkililik, süreklilik * bütünlük sağlamak temel hedef olup, otomasyon bu faktörlerin sonu dur


Bilgisayarların öğrenme - öğretme ve okul yönetimi ile ilgili bütünüdür faaliyetlerde kullanılması "Bilgisayar Destekli Eğitim" olarak tanıml bilir. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) denildiğinde eğitim - öğretim kinlikleri sırasmda eğitimi zenginleştirmek ve kalitesini yükseltmek i öğretmene yardımcı bir araç olarak bilgisayarlardan yararlanılması anla-| sumaktadır

Bilgisayar destekli öğretim, öğrencilerin programlı öğrenme materyalleri ile bilgisayar kullanarak etkileşimde bulunduğu, diğer bir deyişin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder