7 Ağustos 2009 Cuma

Eğitim Teknolojisinin Yararları

Eğitim Teknolojisinin Yararları

Eğitim teknolojisinin başlıca yararlarını özetlersek;

Serbestir: Eğitim teknolojisinin en başta gelen işlevi, öğretmen ve öğrenciyi serbest hale getirmektir. Bireysel girişim ve serbesti ile çok seçenekli imkanlar oluşturulabilir. Aynı zamanda öğretmene ve öğrenciye zaman ve mekan yönünden serbestlik sağlamaktadır.

Çeşitlilik ve Kalite: Eğitim teknolojisi çok sayıda, çeşitte ve kalitede uygulamalar sunmaktadır.

Birinci Kaynaktan Bilgi: Geleneksel öğretimde öğretmenler genellikle bilgiyi ikinci veya üçüncü kaynaktan vermektedirler. Eğitim teknolojisi yoluyla öğrenci birinci kaynakla daha fazla karşılaşır. Birinci kaynağı sınıfa getirmenin külfetli yada imkansız olduğu durumlarda eğitim teknolojisinin sunduğu araç- gereçlerle birinci kaynak olan olgu, olay ve nesne vb. ses ve görüntüleri sınıfa getirilebilir.

Fırsat Eşitliği: Eğitim teknolojisinin geniş kitlelere ulaşabilmesi, öğretim hizmetinin götürülmesi zor olan yörelerde yaşayan, çalışmak zorunda olan, bedensel özrü olan vb. bireylere eğitim fırsatı sağlamaktadır. Hunim yanında eğitim teknolojisi öğrencilerin öğretmen yetersizliği ve imkansızlıklardan dolayı yetersiz kalan eğitimlerini tamamlama imkanı

Yaratıcılık: Yaratıcılığın geliştirilmesinde öğretimin bireyselleştirilme-sinin önemli bir yeri vardır. Eğitim teknolojisi öğrenciye çoklu ve seçenekli «M'.iı nine olanakları sunarak bireysel inisiyatif kullanma ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlamaktadır.
Bireysel Öğretim: Eğitim teknolojisi araç ve uygulamalarının en önemli İliği öğretimi bireyselleştirmesidir. Bu uygulamalarla öğrenciler kendi ı enine hızlarına göre öğrenmektedirler. Ayrıca bu uygulamaların çeşitli olması durumunda öğrencilere uygun olan alternatifi seçme fırsatı verilmiş olacağından öğrenme hızlarından kaynaklanan farklılıkların en aza İndirilmesi sağlanmaktadır

Motivasyon: Öğrencilerin dikkatini çekmek ve bunu sürdürebilmek, öğrenme isteklerini artırmak için hareketli, renkli materyallerden yararlanmak gerekmektedir. Bu sayede sağlanan yüksek motivasyonla daha nitelikli öğrenme sağlanmaktadır.

Kopya Edilen Sistem: Eğitimi sistemlerine her yıl binlerce yeni öğrenci girmektedir. Sayıca artan bu öğrenci kitlesine yeterli materyalleri sunmak gerekmektedir. Eğitim teknolojisi kolayca kopya edilebilen ve kitle
timine uygun uygulamalar geliştirmektedir.Bu sayede üretilen teknoloj eryal ya da araç- gerecin tekrar ve başkalarınca da kullanımı sağlanır.

Eğitim teknolojisi her ne kadar bu olanakları sağlıyorsa da öğretmen v öğrenci bunlardan yararlanmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip değil» bu olanakları uygulamaya koyamaz. Yeni teknolojiler bütün potansiyeli il uygulamaya konacaksa eğitim sisteminde yapısal değişikliklerin, öğretmeni görevleri, öğrenci işlevleri ve eğitim uygulamalarının yeniden düzenlenme zorunludur.

1 yorum:

  1. teknolojinin eğitim üzerine faydaları yadsınamayacak kadar çoktur. makalenizin faydalı olması dileğiyle...

    YanıtlaSil