7 Ağustos 2009 Cuma

Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

İçinde bulunduğumuz bilgi çağının içindi yaşanan değişim, eğitimi olduğu kadar eğitim ortamlarının yapı işidir. Bugün gelişen eğitim teknolojisi sayesinde, öğrenme ve öğretme işlemini en etkin bir biçimde gerçekleştirmek amacıyla, öğrenilen bulundukları mekanlar ve kullandıkları araç gereçler şekillcndirilmektedil teknoloji toplumu değiştirmeye devam etmekte, buna bağlı olarak genel beceri düzeyleri değişmekte ve doğal olarak eğitimden beklenen bunu takip ederek
değişmektedir.Çağımızım teknolojik gelişmeleri sayesinde, eğilim uygulamalarına yeni imkanlar sağlanarak, kullanılan ortam ve yöntemlerini zenginlcştirilmektedir. Okullar, her zaman geleneksel olarak öğretim mi.mil,m olarak kullanılsalar da, teknolopk gelişmeler, okulların da yapılanın ılı ftlıjllrmc çalışmalarının başlamalarına sebep olmuştur.

Özellikle l'JKO sonrası teknoloji alanında yaşanan vı halın devam eden hızlı gelişin), toplumları sosyal ve ekonomik olarak ycmılcn yapılandırırken, um hl.li insan için yapılan tanımlamayı da değiştirmiştir. Günümüzün mil likli nisanının yetiştirilmesinde, yeni yöntem ve araçların gerekliliği, bu ılı açların ve yöntemlerin elkin şekilde planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin değerlendirilmesinin gerekliliği eğitimin meydana geldiği çevrenin geliştirilip düzenlenmesine neden olmuştur.

I ğitim ortamlarının düzenlenmesi yani insan ve çevre ilişkilerinin İyileştirilmesi çalışmaları eğitim-öğretim sürecinde yer alan öğrenci Üretmen etkileşimi, öğrencinin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları gibi Ekolojik değişkenler, işlenen konular, kullanılan öğretim yöntemleri gibi İodolojik değişkenler ve fiziksel değişkenler göz önünde bulundurularak yapılır. Eğitim ortamlarının düzenlenmesinin amacı, ortamda bulunan tüm öğelerin belirlenen amaçlar doğrultusunda en verimli ve etkili biçimde kullanılmasıdır.

Eğitim ortamının düzenlenmesinin kapsamı, eğitim yapılan en büyük kurumlardan dersliklere kadar uzanan tüm fizik mekân ile bu mekanda Bğrudan ya da dolaylı şekilde etkilenen öğrenci, uzman, öğretmen, veli ve diğer ilgililer olmak üzere tüm iş görenleri kapsayan sosyal ortamı içermektedir. Nasıl bir eğitim anlayışında, nasıl bir programla, nasıl bir ortamda, nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz? Sorularının cevapları eğitim ortamının etkili ve verimli şekilde düzenlenmesine yardımcı olur.

Eğitim ortamlarının düzenlenmesi çalışmaları günümüzde; eğitim davranış bilimleri, psikoloji, biyoloji, ekoloji, mühendislik, mimarlık, teknoloji, ekonomi vb. bilim dallarının ortak bir amaç için birlikte çalışmalarını sağlamakta, eğitimde insan ve çevre ilişkilerinin tüm boyutlarını kapsamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder