8 Ağustos 2009 Cumartesi

Ders Kitabı Nasıl Hazırlanmalıdır, Nasıl Seçilmelidir ?

> Bir ders kitabının seçiminde birinci özellik içeriktir, içerikte gün¬cel bilgiler yer almalıdır. Bilgiler günlük yaşamla bağdaştırılma-hdır.
> İçerik öğrenme ilkeleriyle tutarlı olmalı, basitten karmaşığa, so¬muttan soyuta, kolaydan zora doğru gidilmelidir.
> Ders kitabı eğitim programı ile tutarlı olmalıdır. Ayrıca hedeflere uygun olarak düzenlenmiş olması gerekir.
> Ders kitabmm okunabilirliği olmalıdır (Yazı karakteri, harf bü¬yüklüğü ).
> Ders kitabı, çocuğun düşünme ve sosyal becerilerini geliştirmeli¬dir.
> Kitaplarda kavramların tanımları, olaylarm açıklanması, ilkeler, bunlarla ilgili örnek olaylar, olası çözümler vs. yer almalıdır.
> İçerdiği sorular çeşitli olmalıdır. Bilgi düzeyini içeren soruların yanısıra, kavrama, uygulama vs. soruları da yer almalıdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder