7 Ağustos 2009 Cuma

Constructivist öğrenmede öğretmenlerin dikkat etmesi gerekenler

1. Öğrencilerin öğrenme süreciyle ilgili ön bilgilerini düşünmelerin: sağlama,

2. Öğrenmede sadece yeni kavramların var olması değil, aynı za-| manda eskileriyle birlikte yeniden organizasyonu sağlama,

3. Öğrencilerin kendi bilgilerini oluşturmaları için rehberlik ve yardım etme,

4. Öğrencilerin yeni fikirlere adapte olma ya da var olan ön bilgis: ile ilişkilendirme için stratejiler planlama,

5. Süreç içinde ön kavramlar, kontrol etme ve fikirleri yeniden o-! luşturma ile bağlantılı sımf aktiviteleri planlama,

6. Fiziksel çevrede kişisel ve sosyal yaşantı ile bilgi oluşumuna yardım etmek için laboratuar uygulama çalışmaları planlama,

7. Öğrenmede temel sorumluluğun öğrenciler ile bağlantılı olduğunun farkına varma (Jofili, Geraldo, Watts 1999).

Bu hususlar öğretmenler tarafından dikkate alınırsa oluşturmacı bir sınıf kültürü yaratılmış olur. Öğretmenler sınıfta bu yaklaşımı uygulamalarda ciddi engellerle karşılaşabilirler. Bu engeller, sınıfın kontrolünü kaybetme yeni yöntemleri uygulama zorluğu vb. durumlardır. Bunu gidermenin yolu, öğretmenlerin kritik farkındalığa sahip olmaları ve öğrencilerde de geliştirmeleridir. Bunun için yukarıdaki hususların uygulaması gerçekleşmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder